Si të përdorni shpejtësinë e shkrepjes?!

aparat_koha_e_shkrepjes_ecaty_com

Shpejtësia e Shkrepjes(SHUTTER SPEED)

shutter_camera_ecaty_com_koha_e_shkrepjes_teknika_fotografimiSa shpejt aparati juaj hap dhe mbyll ekspozimin e sensorit. Sa më tepër të qëndrojë hapur aq më shumë dritë hyn në sensor dhe e kundërta ndodh sa më pak të rrije hapur.

 •  shpejtësia e shkrepjes        Zakonisht përdoret për:
 • 1/4000 sek                            të ngrirë objekte shumë të shpejtë
 • 1/2000 sek                            të ngrirë makina që ecin shpejt
 • 1/1000 sek                             fotografi sportive
 • 1/500   sek                             sporte të ngadaltë(futboll,baketboll, etj)
 • 1/250   sek                             për të fotografuar fëmijë
 • 1/125    sek                             foto standarte
 • 1/60     sek                             shpejtësia më e ulët për foto pa stabilizues.
 • 1/30     sek                             kur dëshironi të krijoni avullosje pas objektit  sportiv/makina
 • 1/15      sek                             kur dëshironi të avullosni objekte në lëvizje
 • 1/8       sek                              për të avullosur ujin në lëvizje
 • 1/4       sek                              për të avullosur njërëz në lëvizje
 • 1/2       sek                              për të avullosur ujin që lëviz ngadalë
 • 1 sek apo më ngadalë          ekspozim shumë i gjatë.

Lini një Përgjigje