Artikujte rinj

  • Teatri kombëtar kërkon regjisorë!

    Teatri kombëtar kërkon regjisorë!

    Thirrje për regjisorët shqiptarë Teatri Kombëtar, sot, në datë 29 Prill 2015, shpall thirrjen për Projekt-Ide për Sezonin Teatral 2015 – 2016 dhe 2016 – 2017. Teatri Kombëtar fton të gjithë regjisorët shqiptarë të depozitojnë pranë sekretarisë së TK-së projekt-idetë e tyre duke filluar nga data 29 Prill deri në 29 Maj 2015. Për arsye…