Artikujte rinj

  • Flow quhet teknologjia më e re për mbledhjen e mjaltit!

    Flow quhet teknologjia më e re për mbledhjen e mjaltit!

    Flow: një teknologji e re me të vërtet interesante për mbledhjen e mjaltit pa bërë shumë mundim, është krijuar nga një kompani që merret me rritje bletësh dhe mbledhjen e mjaltit. Kjo teknologji që ata kanë krijuar bën të mundur mbledhjen e mjaltit pa hapur kosheret që do të thotë pa veshur tutat mbrojtëse, maskën…