Artikujte rinj

  • Shqiperia e bukur!

    Shqiperia e bukur!

    Nëse këto vepra arti, do të derdheshin në metal, e do të vendoseshin në ato pakëz basene ujore që kemi, qytetet tona do të ishin jo vetëm më të bukura por edhe më të ngrohta e njerëzore…. sugjeruar nga albanian-travel